5 بهمن 1399 
 
مهمانان حاضر در سایت: 0
امروز: 2366
هفته جاری: 7593
ماه جاری: 29647
تاکنون: 17135596
 
امام صادق علیه‏السلام :كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمیشود. امام صادق علیه‏السلام : حاكم سزاوار نیست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسیدگى به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته براى كارهایشان. امام علی(علیه السلام):شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده. امام باقر (علیه السلام):از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند. امام صادق علیه‏ السلام: سـه چیز اسـت کـه بـر زمامدار واجب است درباره خواص و عوام رعایت کند: پاداش نیکوکار را به نیکی دادن تا بر رغبت مردم به کارهای نیک افزوده شود. پوشاندن گناهان بدکار تا توبه کند و از گمراهی و انحراف خود برگردد. و ایجاد الفت میان همه آنان از طریق احسان و رعایت انصاف و داد. امام جعفر صادق علیه‌السلام فرمودند: کسی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین ابن علی علیهماالسّلام باشد اگر پیاده رود خداوند به ازای هر قدمی که برمی‌‏دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می‌‏فرماید تا آن که به حائر برسد.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
   گالری صوت و تصویر

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 301
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 260
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 252
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 253
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 263
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 255
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 255
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 256
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 230
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 232
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 232
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 227
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 218
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 219
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 231
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 229
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 225
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 233
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 219
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 259
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 216
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 260
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 269
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 279
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 268
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 275
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 268
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 269
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 265
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 266
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 268
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 285
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 272
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 274
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 292
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 286
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 272
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 289
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 279
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 290
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 282
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 276
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 273
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 273
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 271
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 269
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 260
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 277
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 270
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 276
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 266
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 274
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 289
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 283
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 285
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 287
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 282
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 270
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 277
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 275
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 273
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 286
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 285
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 274
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 276
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 283
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 276
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 284
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 270
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 284
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 284
ارسال به دوستان  |
 
 

 

همايش روزخبرنگار98.05.16
تعداد بازدید : 296
ارسال به دوستان  |
 
 

 
بازگشت
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.