• گزارش دستگاهها
 • گزارشات راهبردي دفاتر ستادي، فرمانداريها و دستگاههاي اجرايي استان

  گزارش عملکرد بورس منطقه اي همدان تاپايان نودوشش-مشاهده گزارش-

  -گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتي استان همدان در سال  نود و شش -  مشاهده

  - گزارش مسکن مهر استان در پايان نود وشش - معاونت عمراني - مشاهده گزارش

  - گزارش استان همدان در دهه فجر سال نود و شش- مشاهده گزارش

  - گزارش پيشرفت مطالعات بهبود تردد شهري نود و شش- دفتر فني - مشاهده گزارش

  -گزارش عملکرد استانداري همدان در حوزه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات- مشاهده گزارش

  - گزارش پارک علم و فناوري سال نود و شش مشاهده گزارش - مشاهده گزارش1

  - گزارش ستاد اقتصاد مقاومتي استان -عملکرد 6 ماهه نخست سال نود و شش- مشاهده گزارش

  - گزارش ستاد اقتصاد مقاومتي استان -عملکرد سال نود و پنج- مشاهده گزارش

   -گزارش عملکرد3ماهه استانداري همدان/گزارش اقتصادمقاومتي استان(1و2)/دستاوردهاي سفررئيس جمهوربه استان همدان شهريور94_مشاهده گزارش

  گزارش عملکردسال96سازمان جهادکشاورزي استان همدان-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردعمران روستايي درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداسنادوکتابخانه ملي منطقه غرب کشورهمدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردسازمان صنعت،معدن وتجارت استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردبيمارستان دکترغرضي ملاير درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل دامپزشکي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل نوسازي،توسعه وتجهيزمدارس استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل بهزيستي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل هواشناسي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل پست استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردشرکت گاز استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردبانک رفاه کارگران استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل اموردارايي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردشرکت آب وفاضلاب روستايي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل ثبت احوال استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل کتابخانه هاي عمومي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل آموزش وپرورش استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردسازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل امورمالياتي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل اوقاف وامورخيريه استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل ثبت اسنادواملاک استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکرداداره کل بيمه سلامت استان همدان درسال96-مشاهده گزارش

  گزارش عملکردفعاليتهاي انجام شده دفتراموربانوان وخانواده استانداري درسال97-مشاهده گزارش