• تماس با ما
 • تلفن هاي تماس و نمابر استانداري

  شماره تماس سامانه ارتباطات مردمي :111

  شماره سامانه پيامکي :30008529

  تلفنخانه 9-8256071 0813

  نمابر :08138256002

  phone:00 98-8138256071-9

  email:pr@ostan-hm.ir  
   
  شماره هاي مستقيم دفاتر استانداري همدان

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  تماس با مديريت سايت براي مديريت امور فني سامانه


    انتقادات و پيشنهادات و شکايات