اخبار عمومي
1397/09/11
 • رايزن بازرگاني اتريش در تهران: گردشگري همدان براي اروپاييان نا آشنا است

  رايزن بازرگاني سفارت اتريش در تهران گفت: بسياري از ظرفيت ها و گنج هاي گردشگري استان همدان براي مردم کشورهاي اروپايي نا آشنا است.
 • «کريستف گراب ماير» روز يکشنبه در ديدار با استاندار و جمعي از مسئولان دستگاه هاي اجرايي استان همدان اظهار کرد: همدان از ويژگي هاي تاريخي و گردشگري بسيار خوبي برخوردار است که نياز به معرفي بهتر دارد.
  وي بيان کرد: اين ظرفيت هاي گردشگري هرچه بيشتر معرفي شود، انگيزه براي بنگاه هاي اقتصادي کشورهاي اروپايي به ويژه اتريش در اين حوزه براي عرضه شدن در بازارهاي جهاني را دوچندان خواهد کرد.
  ماير خاطرنشان کرد: همدان فضاي اقتصادي باز و متنوعي براي همکاري ها دارد و اين روابط قطع به يقين براي 2 کشور موثر است.
  وي با اشاره به اينکه 50 درصد از توليد ناخالص اتريش از طريق صادرات تامين مي شود گفت: شرکت هاي توليدي اتريش مي تواند چگونگي موفقيت خود در بازار بين المللي را به همداني ها انتقال دهند.
  رايزن جديد بازرگاني سفارت اتريش در تهران يادآور شد: مي توانيم تجربه اين شرکت ها را در اختيار شرکت هاي همداني قرار دهيم.
  وي آمادگي کشورش را براي همکاري در زمينه هاي مختلف به ويژه انتقال تجربه و توان اقتصادي را مورد تاکيد قرار داد.
  کريستف گراب ماير همراه با اشتفان شولتز سفير اتريش در تهران براي نشست 2 روزه پيرامون همکاري دو جانبه با مسئولان استان همدان در زمينه هاي مختلف به اين شهر سفر کرده است.