اخبار عمومي
1397/09/12
 • اتريش در چهار محور با همدان همکاري مي کند

  سفير اتريش در تهران گفت: چهار محور همکاري با مقامات استان همدان شناسايي شد و در راستاي اجراي آن اقدام مي کنيم.
 • «اشتفان شولتز» پيرامون نتيجه ديدار امروز يکشنبه با سيد سعيد شاهرخي استاندار همدان به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين نشست ساختارمند و بسيار مفيد بود و زمينه همکاري بسيار مطلوب را مهيا ساخت.
  وي اضافه کرد: همکاري ما با مسئولان اجرايي استان همدان بر پايه چهار محور خواهد بود که در حوزه هاي اقتصادي، گردشگري، انرژي و فرهنگي شناسايي شده است.
  سفير اتريش در تهران خاطرنشان کرد: همکاري در زمينه تقويت بنگاه هاي اقتصادي در راستاي رشد و توسعه همه جانبه را در دستور کار داريم.
  وي افزود: در حال حاضر 97 درصد از بنگاه هاي اقتصادي کشور اتريش در زمينه گردشگري و اکوتوريسم تجربه فراواني دارند که مي توانند از داشته ها را به طرف ايراني – همداني انتقال دهند.
  شولتز خاطرنشان کرد: توسعه انرژي هاي نو و تجديد پذير را نيز در دستور کار قرار داده ايم چرا که در اين بخش اقتصادي اتريش در سطح جهان پيش رو است.
  سفير اتريش در تهران بر همکاري همه جانبه در حوزه فرهنگي نيز تاکيد کرد و گفت: تقويت و معرفي هويت استان همدان در سطح بين المللي يکي ديگر از برنامه هاي محوري ما در برقراري ارتباط با کشور ايران به خصوص همدان است.
  وي خاص و اراده کشور اتريش به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا را تعميم همکاري ها و تلاش براي اين ارتباط همه جانبه با کشور ايران عنوان کرد.
  اشتفان شولتز سفير اتريش در تهران براي ديدار با مسئولان اجرايي استان و بازديد از بخش هاي مختلف همدان، سفري 2 روزه به اين شهر داشته است.