اخبار عمومي
1397/09/15
 • استبداد ستيزي ويژگي بارز جنبش دانشجويي است+تصاويردرگالري

  استاندار همدان گفت: دانشجويان نقش بارزي در پيروزي انقلاب اسلامي داشتند و استبداد ستيزي ويژگي بارز جنبش دانشجويي است.
 • سيد سعيد شاهرخي روز پنجشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتي استان همدان با بيان اينکه جنبش دانشجويي، دانشگاه ها و تشکل ها يک نقش اثرگذار و مفيدي در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي داشتند اضافه کرد: اوج جنبش هاي دانشجويي در 16 آذر 1332 با به شهادت رسيدن سه تن از دانشجويان در دانشگاه تهران، به اوج خود رسيد.
  استاندار همدان با بيان اينکه ويژگي بارز جنبش دانشجويي بحث استبداد ستيزي و دفاع از استقلال و کيان وطن است تاکيد کرد: دانشجويان در تاريخ معاصر ايران نقش بي بديلي در تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه داشته اند.
  وي گفت: خون پاک دانشجويان براي تحقق اين اهداف ريخته شده و تا امروز جنبش دانشجويي در اين مسير حرکت مي کند.

  ** دولت تدبير و اميد حقانيت ايران را به جهانيان ثابت کرد
  شاهرخي در بخش ديگري از سخنانش با تاکيد بر اينکه دولت تدبير و اميد حقانيت ايران را به جهانيان ثابت کرد افزود: يکي از برنامه هاي جدي دولت در سياست خارجي جلب اعتماد عمومي و بالا بردن جايگاه و اعلام حقانيت جمهوري اسلامي در دنيا بود.
  وي با بيان اينکه استعمارگران چهره خشني را از ما در دنيا ترسيم کرده بودند ادامه داد: در شرايطي که برجام شکل گرفت، اجماع جهاني عليه ايران فرو ريخت و خوي استکباري آمريکا با خروج از اين توافق بين المللي روشن شد.
  وي تاکيد کرد: با خروج آمريکا از برجام حقانيت جمهوري اسلامي و دولت تدبير و اميد در نشستن پاي ميز مذاکره به اثبات و جديت تيم مذاکره کننده ايران به منصه ظهور رسيد.
  استاندار همدان افزود: ترامپ با خروجش از برجام بر اين واقعيت صحه گذاشت که ايران اسلامي به دنبال دستاوردها و دانش هسته اي است.
  شاهرخي گفت: طرح اجماع جهاني عليه ايران، آمريکا را به انزوا کشانده است و پس از اين اقدام غيرمتعارف با تشديد تحريم ها يک جنگ تمام عيار اقتصادي را مقابل ايران به راه انداخته است.
  وي ادامه داد: همه ما در مقابله با تحريم ها مسئوليت و نقش داريم و امروز با يک جنگ اقتصادي مواجه هستيم و دولت در خط اول اين جنگ هست و ما سربازان اين جنگ هستيم.
  استاندار همدان با بيان اينکه مديريت جهادي وقت نمي شناسد افزود: مديران از افسران و نيروهاي اصلي مبارزه در جنگ اقتصادي هستيد و بايد الگو باشيم تا ديگران با نگاه به ما حرکت را سرعت دهند.
  وي با تاکيد بر اهميت اقتصاد مقاومتي اضافه کرد: با اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد بهره وري را بالا برده و تلاش را مضاعف کنيم.
  شاهرخي ادامه داد: واگذاري طرحها در راستاي اقتصاد مقاومتي است و مديران بايد سياست اصولي دولت را عملياتي کنند.
  وي با تاکيد بر اينکه بر سر منافع مردم با هيچ گروه و جناحي تعارف نداريم گفت: اگر مديران سياست هاي کاري خود را منطبق بر سياست اقتصاد مقاومتي نکنند نمي توانيم با آنها کار کنيم.
  استاندار همدان با تاکيد بر اينکه اصل خدمت رساني به مردم و شايسته سالاري و اعتقاد به سياست هاي دولت است افزود: ما بايد مصمم، استوار و جدي حرکت کنيم شرايط ما شرايط عادي نيست و اين روحيه بايد در تمام رده هاي سازماني تسري پيدا کند.
  وي همچنين با تاکيد بر جذب اعتبارات خزانه تا هفته آينده توسط دستگاه هاي اجرايي افزود: پاشنه آشيل توسعه استان توجه به توليد و سرمايه گذاري است و راه ديگر و منبع ديگري وجود ندارد و ما دولتي ها بايد زمينه را براي ورود بخش خصوصي به کار گيريم.