دفترهماهنگي اموراقتصادي
1397/10/25
 • جلسه شوراي هماهنگي بانکها برگزار شد

  استاندار همدان با بيان اينکه اولويت دولت در بودجه سال آينده توجه به معيشت مردم و رونق توليد است گفت: اين رويکرد با حرف، نوشتن و بيان محقق نمي شود بلکه بايد با برنامه منسجم و منطبق بر واقعيت و پيش بيني منابع تحقق يابد.
 •  

  به گزارش ايرنا : سيد سعيد شاهرخي روز دوشنبه در شوراي هماهنگي بانک هاي همدان تاکيد کرد:

   بهبود معيشت مردم مستلزم توجه به اشتغال است که در اين راستا بايد حفظ فرصت هاي شغلي موجود، رساندن واحدها به ظرفيت واقعي و فعال کردن واحدهاي راکد در اولويت باشد.
  استاندار همدان افزود: احياي واحدهاي توليدي راکد در دستور کار جدي مسئولان است که در اين زمينه به سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه صادرات توجه مي شود.
  شاهرخي ادامه داد: براي رسيدن به اهداف سند توسعه اشتغال بايد منابع آن نيز تامين شود که با توجه به محدوديت منابع دولت بايد نسبت به جذب سرمايه گذار اقدام کرد.
  وي گفت: همدان داراي ظرفيت هاي بزرگي در بخش هاي مختلف کشاورزي، صنعت، معدن و گردشگري است و به عنوان قطب مطرح گردشگري آسيا معرفي شده است .
  استاندار همدان اظهار داشت:

  يک بخش کار مسئولان تدوين برنامه ها و معرفي ظرفيت ها است تا سرمايه گذار در صورت حضور در همدان سود کند.
  آقاي شاهرخي بيان کرد: با کمک بانک ها و ديگر بخش هاي تاثيرگذار در رونق توليد، ايجاد اشتغال و معيشت بايد برنامه ها را پيش برد.
  وي تاکيد کرد: در اجراي برنامه ها بايد سند راهبردي شوراي برنامه ريزي را مورد توجه قرار داد و با منطبق کردن آن با سند اشتغال براي کاهش نرخ بيکاري چاره جويي کرد.
  شاهرخي بيان کرد: با توجه به اينکه افزايش اختيارات استان ها يکي از سياست هاي دولت است اين  موضوع به ويژه در حوزه بانک ها با قوت پيگيري مي شود.
  وي گفت: يکي از دغدغه مهم بانک ها بازگشت منابع است بنابراين براي پيشگيري از افزايش   مطالبات پيش از پرداخت تسهيلات اهليت متقاضي بررسي شود.  
  استاندار همدان تاکيد کرد: بايد بين سرمايه گذار و سرمايه بردار فرق قائل شد البته اين به معناي کند کردن پرداخت تسهيلات نيست بلکه بايد در بررسي ها دقت بيشتري شود.
  استاندار همدان گفت: بانک هاي خصوصي با پرداخت سود بيشتر اقدام به جذب تسهيلات مردم کردند اما اين پول ها در همدان سرمايه گذاري نمي شود.
  شاهرخي افزود: بانک هاي خصوصي بايد دين خود را نسبت به استان ادا کنند که اميد مي رود با مذاکره، صحبت و تعيين سقف براي بانک هاي خصوصي آنها را نسبت به سرمايه گذاري در همدان ترغيب کرد.
  وي اضافه کرد: در صورت تمرد بانک هاي خصوصي به طور حتم از ساز و کارها و ابزارهايي استفاده مي شود که مردم را نسبت به سرمايه گذاري در بانک هاي خصوصي دلسرد کند.
  استاندار همدان تاکيد کرد: نبايد بانک هاي خصوصي سپرده مردم اين استان را جمع کرده و در ديگر استان ها و کلان شهرها سرمايه گذاري کنند.