اخبار
1397/11/01
  • سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري: طراحي قرارگاه فرهنگي براي مقابله با عمليات رواني و تهديد فرهنگي دشمن امري ضروري است.

    سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري: طراحي قرارگاه فرهنگي براي مقابله با عمليات رواني و تهديد فرهنگي دشمن امري ضروري است.
  • سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري در جلسه کارگروه فرهنگي، آموزشي و اجتماعي پدافند غيرعامل استان با اشاره به تغيير ماهيت تهديدها و آسيب هاي دشمن در تمام ابعاد افزود با توجه به عمليات رواني و تهديد و تهاجم فرهنگي دشمن طراحي و راه اندازي قرارگاه فرهنگي براي مقابله با اين تهديدها امري لازم و ضروري است. عبدالله اميري وظيفه اصلي پدافند غيرعامل را پيشگيري و مصون سازي جامعه در برابر تهديدها و آسيب هاي دشمن دانست و تأکيد کرد: دستگاه هاي فرهنگي نقش مهمي در خصوص آموزش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين حوزه دارند.

    سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري با بيان اينکه بايستي در کارگروه فرهنگي، آموزشي و اجتماعي برنامه هاي فرهنگي و آموزشي براي مقابله با تهديدها و کاهش آسيب پذيري و ارتقاء آمادگي مردم در شرايط اضطراري تدوين و طراحي شود افزود ايجاد هماهنگي در سازمان ها جهت انجام آموزش پدافند غيرعامل براي مردم و اطلاع رساني عمومي در شرايط اضطراري از وظايف اين کارگروه مي باشد.

     وي همچنين افزود: اداره کل پدافند غيرعامل آمادگي برگزاري دوره هاي آموزشي براي اقشار مختلف و حمايت از طرح هاي پژوهش اين حوزه را دارد.