دفترهماهنگي اموراقتصادي
1397/11/04
 • جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتي استان همدان برگزار شد .

  در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتي گزارش عملکرد 9 ماهه کميته اقتصادي شامل 16 دستگاه عضو مورد طرح و بررسي قرار گرفت.
 • در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتي استان همدان که  به رياست استاندار برگزار شد عملکرد 9 ماهه 16 دستگاه عضو کميته اقتصاد مقاومتي مورد طرح و بررسي قرار گرفت که در کل شامل 92 برنامه با ميانگين تحقق 95  درصدي مي باشد .

  در اين جلسه اهم دستآوردهاي کميته نيز مطرح شدند :

  ·        تحقق 73 درصد هدف گذاري صادرات از گمرک استان/صادرات 110 ميليون دلاري در 9 ماه اول سال از گمرک همدان (پيش بيني 150 ميليون دلار)

  ·        با هدف شفاف سازي تعداد 1948 موردازاملاک دستگاه هاي اجرايي شناسايي و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شد.

  ·        ساخت هتل و بوم گردي در جهت توسعه گردشگري استان

  ·        گازرساني به 141 واحد صنعتي و کشاورزي در جهت توسعه واحدهاي توليدي

  ·        پر و مسلوب نمودن 550 چاه غير مجاز (110 درصد تحقق) و نصب 529 مورد کنتر هوشمند جهت صرفه جويي آب