دفترهماهنگي اموراقتصادي
1397/11/06
  • استاندار همدان از واحدهاي توليدي بازديد کرد.

    استاندار همدان گفت: عزم جدي براي رفع موانع و مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي سطح استان داريم.
  • استاندار همدان در بازديد از شرکت توليدي صنايع تبديلي الوند بهار اظهار داشت: رفع مشکلات و افزايش توليد مي تواند به اشتغالزايي و رونق اقتصادي استان کمک شاياني داشته باشد و بايد نسبت به اين بخش توجه جدي شود. وي اضافه کرد: حمايت همه جانبه از واحدهاي توليدي و صنعتي خواهيم داشت و آمادگي کامل براي رفع مشکلات آنها داريم. آقاي شاهرخي با تاکيد بر اينکه مديران اجرايي استان بايد از توليد، توليد کننده و سرمايه گذار حمايت جدي داشته باشند، بيان کرد: بازديد از واحدهاي توليدي را در دستور کار قرار داده ايم تا از نزديک در جريان مسايل و درخواست مديران اين واحدها قرار بگيريم. اين واحد توليدي در حوزه محصولات سيب زميني، گندم و ذرت و شامل 20 واحد صنايع تبديلي با هدف کسب پايلوت توليد نشاسته در کشور است. استاندار همدان همچنين از کارخانه قند شهرستان بهار بازديد کرد و آخرين وضعيت اين کارخانه را با مديران آن مورد بررسي قرار داد.