اخبار دفتر بانوان
1397/11/07
  • نشست مشترک دفتر امور بانوان و خانواده با صندوق بيمه روستائيان

    نشست مشترک دفتر امور بانوان و خانواده با صندوق بيمه روستائيان
  •  

    در نشست مورخ 3/11/97 که با حضور سرکار خانم دکتر دوروزي  مدير کل امور بانوان وخانواده استانداري و جناب آقاي سماواتي مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان ، روستائيان و عشاير و تني چند از کارشناسان برگزار گرديد .

    آقاي سماواتي گفتند : در راستاي حمايت از زنان و ارتقاء سطح معيشتي خانوارهاي روستايي و عشاير طبق تفاهم نامه دفتر امور بانوان و صندوق بيمه روستائيان و عشاير 11،200 نفر از زنان روستايي و عشاير استان تحت پوشش صندوق بيمه قرار گرفته و اولين زن روستايي استان حکم بازنشستگي خود را در روستاي اشترمل شهرستان تويسرکان از مسئولين دريافت کرد .

    خانم دوروزي ضمن تشکر از فعاليت هاي انجام شده صندوق بيمه روستائيان در حمايت از زنان ابراز داشتند با همکاري صميمانه کارشناسان و اعضاء صندوق اين مهم مي تواند شهرستان ها و روستاهاي بيشتري را در حمايت از زنان روستايي به سرانجام برساند .