دفترهماهنگي اموراقتصادي
1397/11/08
 • جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري برگزار شد.

  استاندار همدان با بيان اينکه واحـدهاي تحت تملک بانک ها در بخش هاي صنعتي، معدني، کشاورزي و صنايع دستي نبايد تعطيل باشند گفت: بانک ها براي صيانت از توليد و اشتغال واحدهاي توليدي تملک شده را به چرخه توليد بازگردانند .
 • سيد سعيد شاهرخي روز يکشنبه در کارگروه اشتغال و توسعه سرمايه گذاري عنوان کرد : بانک ها واحدهاي توليدي را به سرمايه گذار در قالب قراردادهاي جديد و تسهيلات واگذار  کنند.
  وي با بيان اينکه قابل قبول نيست، بانکها، طرح اقتصادي و يک واحد توليدي را تعطيل کرده و کارگران را اخراج و درب کارخانه را پلمب کنند؛ ادامه داد: اين انتظار از بانک ها مي رود که در راستاي اشتغال و صيانت از توليد اين واحدها را به کار برگردانند.
  استاندار همدان با اشاره به اينکه نرخ بيکاري اين استان تا پايان برنامه ششم توسعه بايد به هفت درصد برسد افزود: با تهيه سند اشتغال بايد مشخص شود که هر ساله چه تعداد شغل ايجاد شود.
  آقاي شاهرخي خاطرنشان کرد: در سال گذشته 37 هزار و 500 ميليارد ريال سرمايه گذاري در استان انجام شده که نشان از جهش سرمايه گذاري در استان را دارد.
  وي تاکيد کرد: در سند راهبردي به گونه اي عمل شود که افق ديد را بيشتر کرده و براي جذب سرمايه گذاران همه مديران همسو از اشتغال و توليد حمايت کنند.
  استاندار همدان با بيان اينکه در بخش پرداخت تسهيلات اشتغالزا استان همدان 121 درصد رشد داشته است ادامه داد: با احتساب مرحله سوم پرداخت اين رقم به 79 درصد رسيده که تا پايان سال بايد هدف گذاري محقق شود.