اخبار دفتر بانوان
1397/11/10
  • انتصاب مدير کل دفتر امور و بانوان خانواده

    مدير کل و معاون دفتر امور بانوان و خانواده استانداري طي حکمي از سوي استاندار همدان منصوب شدند
  • در روزهاي آغاز به کار دوره جديد مديريت ارشداستان و آغازين روزهاي فعاليت مهندس شاهرخي استاندار همدان موضوعي که عنوان شد استفاده ازظرفيت بانوان وجوانان در بدنه مديريتي استان بود که بااستقبال بسياري از گروههاي مختلف روبرو شد

    استفاده ازظرفيت بانوان وجوانان از شعارهاي دولت تدبير واميد بود که به استان ها نيز ابلاغ شد و هدف از اين موضوع مهم در حقيقت بکارگيري نيروهاي فعال، باانگيزه و نيمي ازجمعيت کشور بود که بتواند نشاط تازه اي در حوزه مديريتي کشور جريان کند

    با حکم سيد سعيد شاهرخي  استاندار محترم خانم ربيعه علي‌محمدي استاد دانشگاه و فعال فرهنگي به‌عنوان مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، خانم پروانه رسولي‌فرخ عضو گروه انديشه ورزجوان واز فعالين سمن ها به‌عنوان معاون دفتر امور بانوان و‌ خانواده منصوب  شدند.