تحول اداري
1397/11/14
 • برگزاري جلسه کارگروه توسعه مديريت استانداري

  جلسه کارگروه توسعه مديريت استانداري در تاريخ 8 ديماه برگزار شد
 •  

  دستور جلسه :

  1-     ارائه برنامه هاي دولت براي ارتقاء نظام اداري

  2-     معرفي کارگروه توسعه مديريت استان و استانداري

  3-     تدوين برنامه 3 ساله اصلاح نظام اداري استانداري

  4-     بررسي راهکارهاي همراستايي مديريت در استانداري، فرمانداريها و بخشداريها براي خدمت به شهروندان

                                                                                                        

  خلاصه مذاکرات :

  شروع جلسه با تلاوت آيات قرآن مجيد

  استاندار محترم جناب آقاي شاهرخي: ضمن تشکر از حضور مديران و تشکيل جلسه به اهميت موضوع اصلاح نظام اداري در کشور اشاره فرموده و باز طراحي تشکيلاتي و مهندسي مجدد  فرآيندهاي سازماني را از ضروريات آن برشمردند. همچنين ايجاد فضاي رقابتي و مديريت هوشمند سرمايه انساني که اصل آن بر شايستگي و توانمندي افراد است توسط ايشان مورد تاکيد قرار گرفت. آقاي شاهرخي ضرورت استفاده از ظرفيت بانوان و جوانان در برنامه اصلاح نظام اداري را از وظايف مديران خواندند.

  استاندار محترم از دفاتر فعال در امر ارزيابي عملکرد استانداري در سال 1396 به جهت کسب رتبه دوم کشور تشکر کرده و فرمودند علي رقم همه تلاش­ها هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب راه زيادي باقيست. همچنين از اداره کل حراست و اداره کل روابط عمومي به جهت کسب رتبه هاي برتر در سطح کشور تشکر نموده و در پايان از تمامي مديران خواستند اهتمام ويژه اي در جهت تدوين برنامه 3 ساله اصلاح نظام اداري داشته باشند.

  جناب آقاي عسگريان سرپرست محترم معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع ضمن تشکر از حضور مديران مقدمه اي از برنامه اول اصلاح نظام اداري براي حاضرين بيان نمودند و در ادامه از لزوم تدوين دومين برنامه اصلاح و وظايف مديران در جهت رسيدن به اهداف مديران سخن گفتند.

  جناب آقاي صادقي مديرکل محترم دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري در ابتدا از وظايف شوراها و کارگروه­هاي توسعه مديريت در سطح ملي، استاني و دستگاهي، کميته­هاي زير مجموعه آن و اعضاي آنها براي مديران سخن گفته در ادامه به شرح برنامه 3 ساله دوم اصلاح نظام اداري پرداختند.

  همچنين در هر زمينه وظايف واحدها را در هر اقدام بيان نموده و از مديران تلاش در جهت تدوين اين برنامه را خواستار شدند.در ادامه مطالبي درخصوص بهبود وضعيت حدود 20 پله اي رتبه دولت الکترونيک ايران و اهداف برنامه دولت براي بهبود تا رتبه 70 در سه سال آينده ، گزارشي از رتبه حکمروايي و برنامه هاي دولت براي بهبود آن،  گزارشي از برنامه دولت براي واسپاري 50 درصد واحدها به صورت قيمت تمام شده و برنامه دولت براي شفافيت و کاهش 40 درصدي شکايات و بهبود فرايندهاي خدمات و استفاده از ظرفيت هاي عمومي در فضاي رقابتي بيان نمودند.

  در پايان دبيران کميته­هاي 4 گانه کارگروه توسعه مديريت استانداري همدان گزارشي از فعاليت­هاي خود براي استاندار محترم وحاضرين ارايه نمودند.

   

  مصوبات :

  1-    مديران دفاتر ستادي استانداري جهت هماهنگي و تدوين برنامه با دفاتر برنامه ريزي و اداري و مالي ، مديريت عملکرد، بازرسي و امور حقوقي و دفتر فناوري اطلاعات همکاري لازم از جمله در تعيين واحدهاي قيمت تمام شده، تعيين خدمات قابل واسپاري به بخش هاي غير دولتي، تعيين خدمات و فعاليتهاي قابل واسپاري به فرمانداريها و بخشداريها، تعيين خدمات قابل الکترونيکي شدن را داشته باشند.

  2-    فرمانداران، مديران کل و بخشداران محترم نسبت به ارسال ليست خدماتي که از سطوح بالاتر به فرمانداري قابل واگذاري است اقدام نمايند.

  3-    فرمانداران و مديران کل محترم نسبت به ارسال ليست خدمات و اموري که امکان واگذاري به سطوح پايين­تر وجود دارد اقدام نمايند.در هريک از معاونتها يک واحد براي اداره به روش قيمت تمام شده انتخاب گردد.

  4-    با توجه به مهلت زماني کوتاه براي ارسال برنامه به وزارت کشور،  اختيار تعيين مصاديق برنامه ها به کميته اي متشکل از معاون امور اقتصادي و منابع، مديران کل دفاتر بازرسي و مديريت عملکرد، اداري و مالي، برنامه ريزي و فناوري اطلاعات واگذار مي گردد.

  5-    موارد اشاره شده حداکثر تا تاريخ 10/10/1397 توسط واحد ها تهيه و تا 11/10/97 به وزارت کشور ارسال گردد.