اخبار دفتر بانوان
1397/11/18
  • نشست مشترک با اعضاي بانوان شوراي اسلامي شهر

    نشست مشترک با اعضاي بانوان شوراي اسلامي شهر
  •       نشست مشترک اعضاي بانوان شوراي اسلامي شهر مورخ 17/11/97 با حضور سرکار خانم علي محمدي مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در دفتر معاونت سياسي برگزار گرديد.

        در ابتداي اين نشست خانم علي محمدي ضمن عرض تسليت ايام فاطميه و تبريک دهه فجر به جايگاه و ظرفيت شوراي اسلامي شهر اشاره کردند و از اعضاي شورا خواستند به تشريح مشکلات موجود در سطح شهرستان بپردازند.

        در ادامه پس از بررسي نقاط قوت و ضعف موجود در شهرستان ها ايشان به اهميت فرهنگ سازي و ظرفيت هاي آموزشي اشاره کردند و گفتند بايد از اين پتانسيل هاي موجود جهت ارتقاي وضعيت زنان در تمام زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و... استفاده کرد تا زنان  بتوانند نقش موثر و پررنگي را در اجتماع ايفا کنند.