اخبار دفتر بانوان
1397/11/21
  • چهارمين جشنواره منطقه اي قصه گويي

    حضور قصه‌گوهايي از استان‌هاي ايلام، کردستان، کرمانشاه و همدان برگزار شد اختتاميه چهارمين جشنواره منطقه‌اي قصه گويي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور اختتاميه چهارمين جشنواره منطقه‌اي قصه‌گويي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در مجتمع فرهنگي و هنري شهيد آويني همدان با حضور چشمگير علاقمندان و مسئولين استان همدان و مديران کل کتابخانه هاي عمومي استانهاي ايلام، کردستان و کرمانشاه، برگزار شد. در اين مراسم 38 قصه گو از چهار استان فوق حضور داشتند که از هفت قصه‌گو ي برتر تقدير به عمل آمد.
  • در اختتاميه چهارمين جشنواره قصه‌گويي نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور و اولين جشنواره منطقه‌اي، به ميزباني اداره‌کل کتابخانه‌هاي عمومي استان همدان که با حضور قصه‌گوهايي از استان‌هاي ايلام، کردستان، کرمانشاه و همدان در تالار شهيد آويني شهر همدان و با حضور مديران‌کل استان‌هاي فوق، معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري، فرماندار، مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي، مديرکل ورزش و جوانان، مديرکل امور بانوان استانداري و معاون فرماندار شهر همدان، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي‌شهر همدان برگزار شد، دکتر عاطفه زارعي مديرکل کتابخانه‌هاي عمومي استان همدان، به ارائه گزارشي از روند برگزاري جشنواره پرداخت و بيان کرد: ازآنجاکه قصه‌گويي نقش بسيار مهمي در انتقال مفاهيم، تقويت واژگان گفتاري، آشنايي با جنبه‌هاي حسي گفتار و از همه مهم‌تر ارتباط بين بزرگ‌سالان و کودکان در محيط خانواده، مدرسه و کتابخانه‌هاي عمومي را دارد، يکي از مباحث مهم تعاملات خانوادگي است. همچنين کتابخانه هاي عمومي مانند مراکز آموزشي و پرورشي کودکان، مرکز اجتماعي تعاملات، ارتباطات و انتقال تجربيات است که تصويرگري ذهني به اين امر کمک خواهد کرد.

    دکتر عاطفه زارعي ادامه داد: نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور طي فراخواني در آبان ماه از قصه‌گويان و مروجان فرهنگي دعوت به شرکت در اولين جشنواره قصه‌گويي کرد. در اواخر آذرماه، فايل‌هاي صوتي در سامانه‌هاي قصه‌گويي نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور بارگذاري شد و پس از اعلام اسامي منتخبين مرحله اول، مقرر شد جشنواره در 8 منطقه برگزار شود که استان همدان چهارمين منطقه براي برگزاري جشنواره قصه‌گويي استان هاي ايلام، کردستان، کرمانشاه و همدان است.

    زارعي افزود: در طي 2 روز برگزاري جشنواره، 38 قصه‌گو که 26 نفر در روز اول و 12 نفر در روز دوم قصه‌هاي خود را ارائه دادند.

    قابل ذکر است: در اين مراسم از هفت قصه گوي برتر در دو بخش عمومي و ويژه تقدير به عمل آمد که در بخش ويژه خانم سميه مجيدي و آقاي محمد علي بختياري از استان همدان و در بخش عمومي خانم‌ها و آقايان: بهنام جهاني از استان همدان، فرشاد جمشيدي از استان کرمانشاه، پرشنگ سنگين‌آبادي و هه‌نا سکونتي از استان کردستان و رؤيا هواس‌بيگي از استان ايلام و حائز رتبه شدند.