اخبار
1397/12/13
  • کارگاه آموزشي پدافند غير عامل در شهرستان نهاوند

    کارگاه آموزشي پدافند غير عامل در شهرستان نهاوند
  • کارگاه آموزشي با محوريت اصول و کليات پدافند غيرعامل ويژه پرسنل فرمانداري و بخشداريهاي تابعه در روز شنبه مورخ 11/12/ 97 در شهرستان نهاوند برگزار گرديد و آقاي ميرزايي به عنوان مدرس به بيان کليات و شرح وظايف اداره کل پدافند غيرعامل پرداخت.