اخبار
1397/12/13
  • کارگاه آموزشي پدافند غير عامل در شهرستان فامنين

    کارگاه آموزشي پدافند غير عامل در شهرستان فامنين
  • کارگاه آموزشي اصول و مباني پدافند غيرعامل ويژه پرسنل فرمانداري و بخشداري هاي تابعه در روز سه شنبه مورخ 7/12/ 97 در شهرستان فامنين برگزار گرديد.