اخبار
1397/12/22
  • معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار همدان: پدافند غيرعامل به بررسي حوادثي مي پردازد که انسان ها مسبب اصلي آن هستند به همين دليل بايد وظايفش از ستاد مديريت بحران تفکيک شود.

    معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار همدان: پدافند غيرعامل به بررسي حوادثي مي پردازد که انسان ها مسبب اصلي آن هستند به همين دليل بايد وظايفش از ستاد مديريت بحران تفکيک شود.
  • مصطفي آزادبخت در شوراي پدافند غيرعامل استان همدان مورخ 21/ 12/ 97 اظهار داشت: بايد در اين عرصه ابتدا اعضا در بخش صورت مسئله به اشتراک برسند چرا که پدافند غيرعامل به موضوعات غير طبيعي مي پردازد اما در برخي حوزه ها مباحثش با ستاد بحران مشترک مي شود که اين نيز مشکلاتي به وجود مي آورد.

    معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار همدان با تأکيد بر اينکه پدافند غيرعامل موضوعاتي را در بر مي گيرد که انسان مسبب آن هستند گفت: ما در اين حوزه و براي آگاه سازي بيشتر مردم نياز به اطلاع رساني داريم ضمن اينکه خود اعضا نيز بايد نسبت به شرح وظايف شان آگاه باشند. وي ضمن تأکيد بر لزوم فرهنگ سازي در جامعه بيان کرد: بايد ميزگردها و نشست هاي تخصصي در رسانه هايي مانند صدا و سيما نسبت به آگاه سازي بيشتر مردم اقدام کنيم تا اينگونه وضعيت جامعه در حوزه پدافند غيرعامل بهبود يابد. ايشان با اشاره بر لزوم جدايي کارکردهاي شوراي پدافند غيرعامل استان از ستاد بحران گفت: بايد برخي مسائل را شفاف کنيم مثلا وقتي درباره زلزله مي خواهيم حرف بزنيم بايد بدانيم که اين اتفاق و مديريت آن در حوزه اختيارات ستاد بحران تعريف شده است و جزء وظايف پدافند غيرعامل نيست.