اخبار
1397/12/22
  • سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري: پروژه هاي عمراني و طرح هاي توسعه شهري بايستي پيوست پدافند غيرعامل داشته باشد.

    سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري: پروژه هاي عمراني و طرح هاي توسعه شهري بايستي پيوست پدافند غيرعامل داشته باشد.
  • سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري در چهارمين جلسه شوراي پدافند غيرعامل استان ضمن اشاره به مستندات قانوني در برنامه هاي توسعه کشور و دستورالعمل هاي صادره افزود: کليه پروژه هاي عمراني که از محل اعتبارات استاني اعتبار مي گيرند و هم چنين طرح هاي توسعه شهري و طرح هاي موضوعي بايستي پيوست پدافند غيرعامل داشته باشند. عبدالله اميري ضمن تأکيد بر رعايت الزامات و ملاحظات پدافند غيرعامل که توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي تدوين و ابلاغ شده اظهار داشت طي جلسات متعددي که با سازمان نظام مهندسي و دستگاه هاي دولتي داشته ايم به دنبال اجرايي نمودن ملاحظات پدافند غيرعامل هستيم.

    وي با اشاره به برگزاري 280 کارگاه آموزشي و 70 همايش در سال 97 بيان داشت در اين کارگاه ها بيش از 28 هزار نفر از آحاد جامعه در حوزه پدافند غيرعامل آموزش ديده اند. عبدالله اميري گفت: مصون سازي و ايمن سازي و ايمن سازي جامعه در مقابل آسيب ها و تهديدات هاي غير طبيعي و افزايش تاب آوري از وظايف اصلي اداره کل پدافند غيرعامل است که برنامه هاي مناسبي براي اين امر تدوين و اجرائي شده است. سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل با اشاره به ابلاغ سياست هاي کلي نظام در حوزه پدافند غيرعامل در 13 بند توسط مقام معظم رهبري و تأکيد ايشان بر اجرائي نمودن اين سياست ها و همچنين ضرورت پدافند غيرعامل تدوين برنامه توسط دستگاه هاي اجرائي عضو شورا بر اساس سياست هاي مذکور را براي سال 98 خواستار شد.