اخبار
1397/12/22
  • سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري: سياست هاي کلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري نقشه راه مي باشد.

    سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري: سياست هاي کلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري نقشه راه مي باشد.
  • سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري در جلسه کميسيون عمران و شهرسازي شوراي شهر همدان ضمن اظهار خرسندي و تشکر از اعضاء محترم شوراي شهر در خصوص ورود جدي به مقوله پدافند غيرعامل اظهار داشت : سياست هاي کلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل که در 13 بند از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است به عنوان نقشه راه و ملاک عمل دستگاه ها در حوزه پدافند غير عامل است.

    عبدالله اميري با انتقاد از عدم توجه جدي به مقوله پدافند غيرعامل افزود: پدافند غيرعامل مکمل مديريت بحران است که در مواقع بروز حوادث و تهديدات غير طبيعي وظيفه مديريت اين رويدادها را برعهده دارد. وي با تأکيد بر اينکه همچون حوزه آسيب هاي اجتماعي پيشگيري و مصون سازي به عنوان يک اصل بايد توجه شود اظهار داشت کاهش حوادث ناشي از حوادث غيرطبيعي، کاهش آسيب پذيري و صيانت و حفاظت از مردم از اهداف و برنامه هاي اصلي پدافند غيرعامل است. عبدالله اميري در ادامه گفت: بر اساس مفاد قانوني مصوب در برنامه هاي توسعه کشور و همچنين دستورالعمل ها پروژه هاي عمراني و طرح هاي توسعه شهري بايستي پيوست پدافند غيرعامل داشته باشند و الزامات و ملاحظات پدافندي در آنها مد نظر قرار گيرد.

    سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري با اعلام اينکه بيش از 60 شرکت مشاور داراي صلاحيت مطالعه و اظهار نظر در حوزه پدافند غيرعامل در کشور وجود دارد افزود به دنبال اين هستيم که مشاوراني از همدان براي اخذ پروانه فعاليت و آموزش به سازمان پدافند غيرعامل معرفي شوند.