اخبار عمومي
1397/08/14
 • بر اساس آمارمرکزآمارايران: کمترين نرخ بيکاري کشور در تابستان 97 متعلق به استان همدان بوده است.

  کمترين نرخ بيکاري کشور در تابستان 97 مربوط به استان همدان با نرخ بيکاري 6.5 درصد بوده است.
 •  

  مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اظهار داشت در مورخه 13 آبان 1397 مرکز آمار ايران چکيده نتايج طرح آمارگيري نيروي کار در تابستان 97 را منتشر کرد. اين نتايج نشان مي داد که در تابستان 97 نرخ بيکاري کشور با رشدي 0.7 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به 12.2 درصد رسيده است. در حاليکه اين گزارش نشان مي دهد که استان همدان با نرخ 6.5 درصد داراي کمترين نرخ بيکاري کشور در تابستان 97 مي باشد و اين در حالي است که در چند سال اخير با افزايش تعداد متقاضيان کار در استان و کشور مواجه بوده ايم به گونه اي که با اين رشد جمعيت بيکاران، نرخ بيکاري کشور از 11.5 درصد در تابستان 96 به 12.2 درصد در تابستان 97 افزايش يافته است. اما نرخ بيکاري استان همدان از 9.7 درصد در تابستان 96 به 6.5 درصد در تابستان 97 کاهش يافته است.

  اين آمار نشان مي دهد که نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت ده ساله و بيشتر کشور از 40.7 درصد در تابستان 96 به 40.9 درصد در تابستان 97 افزايش يافته است.

   مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان افزود:

  نرخ بيکاري در تابستان 97 در استان هاي مختلف متفاوت بوده است بطوريکه نرخ بيکاري در 14 استان کشور از ميانگين نرخ بيکاري در کل کشور (12.2 درصد) بالاتر و در 17 استان کشور از ميانگين نرخ بيکاري در کل کشور پايين تر بوده است.

  براساس اطلاعات مرکز آمار ايران با مقايسه نرخ بيکاري تابستان 97 با مدت مشابه سال گذشته، مشخص مي شود که نرخ بيکاري در 21 استان کشور افزايش و در 9 استان کشور از جمله استان همدان کاهش يافته است.