اخبار عمومي
1398/03/18
 • استاندار همدان: توجه به اشتغال جوانان با حفظ مشاغل موجود در اولويت است

  استاندار همدان گفت: توجه به معيشت و اشتغال مردم به ويژه جوانان با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و حفظ مشاغل موجود از مهمترين اولويت ها در اين استان است.
 • به گزارش روز شنبه روابط عمومي استانداري همدان، سيد سعيد شاهرخي در انجمن يادآوران عاشورا و در جمع مسئولان هياتهاي حسيني همدان افزود: با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب، 2محور اصلي مورد تاکيد دولت شامل اشتغال و بهبود معيشت با جديت در اين استان دنبال مي شود.

  وي با بيان اينکه اين اولويت ها در پنج سال گذشته نيز مورد توجه بوده است، افزود: براي بهبود وضعيت معيشت و اشتغال، سند اشتغال استان تدوين شده است تا بتوان طبق اين سند سالانه 20هزار شغل جديد در استان ايجاد کرد.

  استاندار همدان تاکيد کرد: علاوه بر ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، حفظ مشاغل ايجاد شده، تقويت واحدهاي توليدي و احياي واحدهاي تعطيل و راکد، محورهاي اصلي برنامه ها است که با تشکيل نشست ها پيگيري مي شود.

  وي با بيان اينکه مردم همدان در کشور به مثابه يک نگين ارزشمند مطرح هستند اظهار داشت: به عنوان نماينده عالي دولت در استان خود را خدمتگزار مردم دانسته و به مديران نيز تاکيد شده؛ اگر نگاهي غير از اين دارند، مسئوليت را ترک کنند.
  شاهرخي خاطرنشان کرد: تنگناها و مشکلات زياد است اما هنر ما بايد اين باشد که از وضعيت موجود بيشترين استفاده را به نفع مردم ببريم.