news
1399/03/27
 • مراسم تکريم و معارفه رئيس ورزش و جوانان شهرستان درگزين به رياست فرماندار و با حضور مدير کل ورزش و جوانان و مسئولين شهرستاني برگزار شد

  درگزين داراي مردماني با فرهنگ و جواناني با استعداد و فعال در حوزه هاي ورزشي، علمي و پژوهشي و ... در تمام سطوح است
 •  

  فرماندار در اين مراسم اظهار کرد:

   

  درگزين داراي مردماني با فرهنگ و جواناني با استعداد و فعال در حوزه هاي ورزشي، علمي و پژوهشي و ...  در تمام سطوح است و  يکي از ظرفيت هاي توسعه و پيشرفت در منطقه فرهنگ غني و پر افتخار درگزين  مي باشد و قطعا در آينده نزديک شاهد شکوفايي اين استعداد ها و ظرفيت ها خواهيم بود. در اين شهرستان از گذشته تاکنون ورزشکاراني در سطح کشور وجود داشته است که هم اکنون نيز برخي از انها در رشته هاي مختلف در تيم هاي استاني و ملي حضور دارند.

   

  وي افزود: با اين که درگزين يک شهرستان نوپا و جوان مي باشد، عزم ما جدي است و در پيگيري در خصوص جوانان هيچگاه آرام نگرفته و نخواهيم گرفت. هم اکنون درگزين در تمام حوزه هابخصوص  امور ورزش و جوانان  فعال و در سطح منطقه  حرفي براي گفتن دارد.

   

  جهانشير مدير کل ورزش و جوانان استان همدان ضمن تقدير از تشکيل اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان درگزين گفت:

   

  وظيفه ما در اين ستاد، برنامه ريزي و برنامه سازي در حوزه ورزش و جوانان است.ورزش و جوانان استان اين آمادگي را دارد تا از سمن ها (سازمان هاي مردم نهاد)حمايت کند تا گام اول را در شهرستان شروع کنيم. اميدواريم بتوانيم با حمايت هاي فرماندار گام هاي مهمي براي شهرستان برداريم.

   

  در پايان اين جلسه از زحمات آقاي کرماني  تقدير و آقاي قرباني بعنوان رئيس ورزش و جوانان شهرستان درگزين معرفي شد.