اخبار عمومي
1399/04/01
 • استاندار همدان مطرح کرد: عمومي کردن اصلاح الگوي مصرف و فرهنگ‌سازي آن

  سيد سعيد شاهرخي، استاندار همدان، در شوراي فرهنگ عمومي استان، گفت: بايد اصلاح الگوي مصرف، به يک حرکت اجتماعي و عمومي در جامعه تبديل شود.
 •  

  شاهرخي با اشاره به اهميت اصلاح الگوي مصرف گفت: اصلاح الگوي مصرف در سند راهبردي سه ساله استان لحاظ شده است. بنابراين  محور توجه مديران دستگاه‌هاي متولي، اصلاح الگوي مصرف و همچنين بايد آن را اجتماعي کنند.

  وي در ادامه افزود: براي اجتماعي کردن، بايد فرهنگ سازي و براي فرهنگ سازي نيز، به آموزش‌هاي مستمر نياز داريم. کليه ظرفيت‌هاي استان براي فرهنگ‌سازي و آموزش در حوزه اصلاح الگوي مصرف مهيا است.

  استاندار همدان آموزش و پرورش را يکي از ظرفيت‌هاي گسترده و فراگير در راستاي اصلاح الگوي مصرف دانست و گفت: انجمن اولياي مربيان استان با يک ميليون نفر، مي‌تواند موجي در زمينه اصلاح الگوي مصرف در بين خانواده‌ها و جمعيت کثيري از مردم ايجاد کند.

  شاهرخي گفت: اگر بخواهيم از ظرفيت‌هاي استان در راستاي اجتماعي کردن اصلاح الگوي مصرف بهره ببريم، نياز به يک برنامه علمي، مدون و منسجم داريم.

  استاندار همدان در ادامه به اهميت نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در اصلاح الگوي مصرف اشاره کرد و گفت: سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌توانند در اجتماعي کردن اصلاح الگوي مصرف نقش موثري داشته باشند‌.