اخبار دفتر بانوان
1399/04/25
 • جلسه گروه کاري ورزش و اوقات فراغت برگزار گرديد

  جلسه گروه کاري ورزش و اوقات فراغت برگزار گرديد
 •  

  جلسه گروه کاري ورزش و اوقات فراغت با محوريت بررسي فضاهاي ورزشي رو باز براي بانوان در سطح شهر با حضور اعضاي پيوست و به رياست سرکارخانم عليمحمدي مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده راس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 99.4.24در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري تشکيل شد.

   

  در اين جلسه خانم عليمحمدي گزارشي از بازديد به عمل آمده از فضا هاي ورزشي روباز فنس کشي شده در سطح شهر ارائه دادند و در راستاي ايجاد پوشش مناسب اين فضا هاي ورزشي رو باز به منظور استفاده بانوان سطح شهر و انجام فعاليت هاي ورزشي همکاري نمايندگان دستگاه هاي اجرايي حاضر در جلسه را خواستار شدند.

  خانم عليمحمدي ضمن بيان ضرورت ايجاد فضاي باز ورزشي و تفريحي براي ارتقا نشاط بانوان سطح استان به ويژه در شرايط بحراني کرونا و تعطيلي مراکز و باشگاه هاي ورزشي انجام مراحل عملياتي شدن طرح مذکور را در اولويت قرار دادند.

  مقرر شد پس از بحث و بررسي نحوه عملکرد و هزينه کرد در 4 محله در سطح شهر بصورت پايلوت  طرح برزنت کشي فضاي روباز جهت استفاده بانوان عملياتي گردد.