news
1399/06/01
 • دمورچي ظرفيت بسيار بالايي براي توسعه دارد.

  فرماندار:با کمک اهالي و بزرگان دمورچي اين روستا به يکي از روستاهاي آباد شمال استان تبديل خواهد شد.
 •  

  فرماندار در ديدار با نماينده اهالي و بزرگان  روستاي دمورچي تاکيد کردند که ظرفيت توسعه اين روستا بسيار بالاست و با شرايطي که الان دارد و اقدامات صورت گرفته و مساعدت و همکاري اهالي به يکي از روستاهاي آباد شمال  استان تبديل خواهد شد.

   

  اجراي طرح هادي و بحث مهاجرت معکوس و ساکن شدن اهالي و ارائه خدمات آب و برق و .... از مواردي است که پيگيري خواهد شد.

  نمايندگان مردم روستا نيز در اين خصوص موارد و دغدغه هاي مردم و آمادگي آنها براي آباداني منطقه را تشريح کردند.