news
1399/07/05
  • نماينده مردم شريف شهرستان هاي درگزين و رزن در مجلس شوراي اسلامي با فرماندار شهرستان درگزين ديدار و گفتگو کرد.

    نماينده مردم شريف شهرستان هاي درگزين و رزن در مجلس شوراي اسلامي با فرماندار شهرستان درگزين ديدار و گفتگو کرد.
  • .