اخبار عمومي
1398/11/23
 • معاون پارلماني وزير دفاع: سرمايه گذاري در حوزه هايي که ماهيت پشتيباني نيروهاي مسلح دارند انجام خواهد شد.

  معاون پارلماني وزير دفاع گفت: مهندس شاهرخي، استاندار همدان پيگيري‌هاي ويژه اي در حوزه هاي طرح هاي وزارت دفاع انجام داده اند،سرمايه گذاري در حوزه هايي که ماهيت پشتيباني نيروهاي مسلح دارند انجام خواهد شد.
 • به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري همدان سردار رضاطلايي نيک، معاون پارلماني وزير دفاع در جلسه بررسي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري وزارت دفاع در استان همدان افزود: توريست سلامت و تاسيس هتل بيمارستان با توجه به موقعيت همدان در اولويت است.

  وي با بيان اينکه اين طرح ها اثر بخشي دفاعي دارد خاطر نشان کرد: طرح ها بايد داراي توجيه اقتصادي و زيست محيطي داشته باشدو بعداز جمع بندي بصورت سند و تفاهم نامه بين وزارت دفاع و مجموعه استان همدان امضا مي گردد.

  طلايي نيک افزود: بنا بر تاکيد وزير محترم دفاع  در راستاي توازن و تعادل کشوري  ،سرمايه گذاري در استانهايي  در اولويت هستند که تا بحال سرمايه گذاري انجام نشده است.

  معاون وزير با بيان اينکه پروژه هاي با اندازه هاي بزرگترو ماندگاري بيشترو اثر بخشي بيشتر  در اولويت  وزارت دفاع هستند عنوان کرد: تجهيز و بهره برداري از دفتر منطقه اي شهيد فهميده غرب کشور طي دو هفته آينده در استان همدان مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

  وي تاکيد کرد: اين دفتر باعث تمرکز ظرفيت هاي علمي پژوهشي و تحقيق غرب کشور  مي شود.

  طلايي نيک با بيان اينکه کارخانه هاي تعطيل شده صنايع غذايي در استان در صورت داشتن توجيه اقتصادي بصورت مشارکتي انجام مي شود خاطر نشان کرد: در حوزه گردشگري استفاده از ظرفيت هاي استان مورد تاکيد است تا خانواده نيروهاي وزارت دفاع از امکانات استان همدان استفاده کنند .

  معاون وزير عنوان کرد: استان همدان يکي از  پنج استان کشور است که در اولويت احداث محل اقامتي کارکنان وزارت دفاع است.

  طلايي نيک در ادامه افزود: بهينه سازي فضاي موجود بيمارستان ارتش در دستور کار است.

  وي با اشاره به اينکه در سطح کشور 400هزار واحدمسکوني ويژه خانواده وزارت دفاع براي افراد شاغل و بازنشسته برنامه ريزي شده است گفت: مجموعه استان در تامين زمين واحدهاي مسکوني وزارت دفاع همکاري لازم  را داشته باشند.

  طلايي نيک در پايان افزود: وجود پايگاه شکاري شهيد نوژه از مزاياي استان است و طرح هاي صنايع هوايي و خدمات هوايي اين پايگاه در دستور کار قرار دارد.