عمومي
1394/11/07
  • بازديد مديرکل امور بانوان از مدرسه توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد شهرستان همدان

    بازديد مديرکل امور بانوان از مدرسه توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد شهرستان همدان
  • دکتر دوروزي مشاور استاندار و مديرکل امور بانوان استانداري طي ديداري با مديرکل کميته امداد استان و مسئولين فرهنگي اين نهاد در راستاي خدمت به خانواده هاي محروم و نيازمند و دلجويي از آنان از مدرسه توانمندسازي کميته امداد شهرستان همدان بازديد بعمل آورد .

    به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان همدان دکتر دوروزي ضمن تقدير وتشکراز زحمات کميته امداد در راستاي ارائه خدمات به قشرمحروم خواستارآن شدکه باعنايت به گستردگي اين خدمات و زحمات فراواني که دراين نهاد مقدس جهت کمک به محرومين ارائه مي گردد براي مردم اطلاع رساني گردد تامردم بيشتردرجريان اين خدمات قرارگيرند و در راستاي کمک رساني به محرومين تلاش نمايند .

    مديرکل امور بانوان استانداري بيان داشت:يکي ازخدمات ارزنده که دراين نهاد خدمتگزار ارائه مي گردد برگزاري کلاسهاي آموزشي جهت پيشگيري ازآسيبهاي اجتماعي است .وي با اشاره به اينکه استانداري در راستاي کمک به محرومين امورلازم راپيگيري مي نمايد ، تاکيد داشت : سعي گردد افراد موفق از خانواده کميته امداد در زمينه هاي مختلف شغلي،تربيت فرزند، حجاب و...به عنوان الگوبه بقيه افراد معرفي گردند.

    در پايان اين مراسم توسط خانم دکتر دوروزي از دو خانواده تحت حمايت کميته امداد تفقد و دلجويي به عمل آورد.