عمومي
1395/05/31
  • برگزاري دومين نشست منطقه اي زنان کار آفرين و صاحب کسب و کار

    برگزاري دومين نشست منطقه اي زنان کار آفرين و صاحب کسب و کار
  • دومين نشست منطقه اي زنان کار آفرين و صاحب کسب و کار در استان کرمانشاه با حضور جمعي از زنان و بانوان فعال در عرصه اقتصادي و کار آفريني برگزار گرديد در اين نشست که کارآفرينان موفق از استان هاي کرمانشاه ، همدان ، کردستان ، ايلام و لرستان حضور داشتند با شرکت در کارگاه هاي آموزشي کسب و کار به تبادل اطلاعات پرداختند .

    در حاشيه اين نشست سرکار خانم دکتر دوروزي مشاور استاندار و مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري همدان با مدير کل دفتر امور زنان و خانواده استانداري کرمانشاه در خصوص برنامه هاي دفاتر امور بانوان بخصوص بحث کار آفرينان گفتگو نمودند و مقرر گرديد بازديدي از طرح هاي انجام شده در کرمانشاه توسط مدير کل امور بانوان همدان صورت گيرد .