عمومي
1395/12/14
  • جلسه کميته زنان و دفاع مقدس برگزار گرديد

    برنامه¬ريزي چهارمين جشنواره اسوه هاي صبر و مقاومت استان همدان
  • جلسه کميته زنان و دفاع مقدس استان به منظور برنامه­ريزي در خصوص چگونگي برگزاري چهارمين جشنواره
    اسوه­هاي صبر و مقاومت برگزار گرديد. در ابتدا
    دبير کميته زنان و دفاع مقدس استان با اشاره به دستورالعمل برگزاري چهارمين جشنواره اسوه­هاي صبر و مقاومت خواستار مشخص شدن شکل اجرايي برنامه­ها شدند. در ادامه مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري و رئيس کميته زنان و دفاع مقدس استان سرکار خانم دوروزي ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين در جلسه، يکي از مهمترين برنامه­هاي ساليانه کميته زنان و دفاع مقدس را جشنواره اسوه­هاي صبر و مقاومت با محوريت مادران شهداء دانستند و نحوه و ميزان مشارکت هريک از اعضاء را نسبت به اجراي مراسم عنوان نموده و از کليه اعضاء خواستند تعامل و همکاري لازم را در اين خصوص داشته باشند .