مشاور استاندار مدير روابط عمومي و امور بين الملل استانداري
اسداله رباني مهر
شرح وظايف اداره کل روابط عمومي: 1.برگزاري جلسات شوراي هماهنگي روابط عمومي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي به عنوان دبير و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات شورا 2.برگزاري جلسات شوراي اطلاع رساني استانداري و انتشار هر گونه خبر پس از تاييد رياست و يا معاون شورا. 3.تهيه و تنظيم ملاقات هاي عمومي ، مصاحبه هاي مطبوعاتي ، راديويي و تلوزيوني و سخنراني هاي استاندار و معاونين استانداري براساس خط مشي هاي تعيين شده. 4.نظارت مستمر بر مصاحبه و انتشار اخبار ساير دستگاه ها اعم از مرکز استان و شهرستان. 5.تشکيل جلسات ، برپايي سخنراني ها ، برنامه ريزي مراسم و بازديدهاي مسئولين استانداري با همکاري واحدهاي مربوط. 6.برقراري و ارتباط مستمر با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني وزرت کشور ، بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي سياست ها و خط مشي هاي شوراي اطلاع رساني دولت. 7.برقراري و ارتباط مستمر با روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي در استان بمنظور ايجاد هماهنگي و ابلاغ سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي در زمينه وظايف مربوط. 8.ارتباط موثر و مستمر با ائمه جمعه و جماعات و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي بمنظور کسب نظرات مشورتي در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنين مشکلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابيه و انعکاس آن به مقامات اجرايي استان. 9.نظارت مستمر بر هرگونه انتشار موارد تبليغاتي و انتشاراتي بخصوص نشريات مکتوب و الکترونيکي مرتبط با استانداري. 10.انجام وظايف و امور مربوط به تشريفات و امور بين الملل و استقبال از مقامات کشوري و لشکري و مدعوين خارجي با هماهنگي دفتر امور اقتصادي و بين الملل. 11.هماهنگي ، سازماندهي و مديريت ارتباطات رسانه اي پايگاه اطلاع رساني استانداري با استفاده از ابزار نوين فناوري اطلاعات و افکار سنجي عمومي و دستگاهي. 12.همکاري با رسانه هاي جمعي در انعکاس عملکرد استانداري ، پاسخگويي به هرگونه ابهام در دستگاه مربوط و نظارت بر هر گونه انتشار جوابيه به رسانه ها. 13.بررسي جرايد و رسانه ها ، جمع آوري اطلاعات و اخبار روز و رويداد هاي مهم و انتقال سريع به استاندار. 14.انجام هماهنگي در تاسيس و نگهداري کتابخانه تخصصي متناسب با فعاليت هاي واحدهاي مختلف استانداري. 15.تهيه و ارسال گزارش عملکردها و اقدامات انجام شده در قالب الکترونيکي به دفاتر وزراتي و روابط عمومي وزارت کشور. 16.مستندسازي اقدامات استانداري در قالب تهيه فيلم ، عکس و انتشارات و آرشيو آن. 17.هماهنگي و نظارت بر برگزاري نمايشگاه و جشنواره هاي مرتبط با استانداري.