لیست نامزدهای تایید صلاحیت ‌شده شورای شهر همدان، مریانج، جورقان و قهاوند

لیست کامل نامزدهای تایید صلاحیت ‌شده شورای شهر همدان، مریانج، جورقان و قهاوند

اسامي و کد نامزدهاي ششمین دوره انتخابات شوراهاي شهر منتشر شد :

داوطلباني که اسامي آنها اعلام شده مي توانند تبليغات خود را از تاريخ 20 تا 26 خرداد ماه به مدت 7 روز به انجام برسانند.

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان همدان

  • اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر همدان :

ردیف

جنسیت

نام

نام خانوادگی

کد نامزد

          1           

آقاي

هادي

ابوطالبي

1124

          2           

آقاي

امير

اتابكي

1125

          3           

خانم

مستانه

احمدنيا

1126

          4           

آقاي

جواد

احمدي

1127

          5           

آقاي

حامد

احمدي سيرت

1129

          6           

آقاي

مرتضي

اردلان

1141

          7           

آقاي

سيدمهدي

اسدي

1145

          8           

آقاي

سامان

اسماعيلي يگانه

1146

          9           

آقاي

محمد

اسمي

1147

       10        

آقاي

رضا

افشاري

1148

       11        

آقاي

سعيد

افقي

1149

       12        

آقاي

جلال

اكرمي نيا

1152

       13        

آقاي

جواد

الوان

1154

       14        

آقاي

تورج

الوانيان

1156

       15        

آقاي

رحيم

الوندي

1157

       16        

آقاي

محمد

اميدي راد

1158

       17        

آقاي

باقر

اميدي مرام

1159

       18        

آقاي

منوچهر

اميري

1161

       19        

خانم

زهرا

اميني اقبلاغي

1164

       20        

آقاي

مهدي

انصاري

1165

       21        

آقاي

مصطفي

انصاري فر

1167

       22        

آقاي

احمد

انواري بهروز

1168

       23        

آقاي

سعيد

اولاديان

1171

       24        

آقاي

سعيد

ايل خاني مهوار

1172

       25        

خانم

ليلا

آرين پارسا

1142

       26        

آقاي

ميثم

آميزه

1162

       27        

آقاي

اسماعيل

آئيني

1174

       28        

آقاي

حميد

بادامي نجات

1176

       29        

آقاي

رضا

باروت چي

1178

       30        

خانم

فرناز

باقري

1179

       31        

آقاي

مهدي

بدرحداد

1182

       32        

خانم

مريم

بدرخاني

1184

       33        

خانم

سارا

برزگر

1185

       34        

آقاي

محمدعلي

برفان

1186

       35        

آقاي

علي

بگلري

1187

       36        

آقاي

هادي

بلاغي

1189

       37        

آقاي

وحيد

به خوش

1192

       38        

آقاي

محمد

به زارع

1197

       39        

آقاي

محمد

بهادري منظور

1191

       40        

آقاي

علي

بهرامي

1194

       41        

خانم

اعظم

بهرامي همداني

1196

       42        

خانم

اعظم

بهمني

1198

       43        

آقاي

رجب

بهمني

1211

       44        

آقاي

مقداد

بي كينه

1214

       45        

خانم

شهرزاد

بياتي

1212

       46        

آقاي

منوچهر

بيگدلو

1215

       47        

آقاي

مهدي

بيگدلي

1216

       48        

آقاي

سعيد

پرهيزكاري

1218

       49        

آقاي

سيدمهدي

پورباقركردي

1219

       50        

آقاي

مسعود

پورصالحي

1221

       51        

آقاي

سيدصالح

پورمعروفي

1224

       52        

آقاي

اميد

پيروز

1226

       53        

آقاي

صادق

ترابي بهجو

1227

       54        

آقاي

حامد

تراويده

1228

       55        

آقاي

حميد

ترك

1229

       56        

خانم

فرشته

ترك شوند

1241

       57        

آقاي

حسين

تركمان نيا

1242

       58        

آقاي

مهدي

تركماني

1244

       59        

آقاي

احمد

تمهيدي نير

1247

       60        

آقاي

علي

ثقفي

1248

       61        

آقاي

امير

ثمري

1251

       62        

آقاي

محمدرضا

جديديان

1252

       63        

آقاي

سيدمرتضي

جعفري

1255

       64        

خانم

مريم

جعفري حقگو

1256

       65        

آقاي

مهرداد

جعفري مرام

1257

       66        

آقاي

هادي

جفتا

1258

       67        

آقاي

مسعود

جليل وند

1259

       68        

آقاي

محمدكاظم

جليلي

1261

       69        

آقاي

حميدرضا

جمشيدي

1262

       70        

آقاي

قاسم

جوان

1266

       71        

آقاي

كامران

جوينده مهر

1267

       72        

آقاي

حاتم

جهانگيري

1265

       73        

آقاي

سعيد

چراغي

1269

       74        

آقاي

جواد

چراغي

1268

       75        

آقاي

عليرضا

چهاردولي

1271

       76        

آقاي

مجتبي

چهارمحالي

1272

       77        

آقاي

حسن

حاجي بابائي

1274

       78        

آقاي

سعيد

حاجي بابائي

1275

       79        

آقاي

سعيد

حاجي محمدي

1277

       80        

آقاي

علي

حاجيلو

1276

       81        

آقاي

ابوالقاسم

حجتي

1279

       82        

آقاي

علي

حجتي مشهود

1281

       83        

آقاي

عرفان

حرمتي

1282

       84        

آقاي

صادق

حسني

1284

       85        

آقاي

مصطفي

حسينخاني افكار

1285

       86        

آقاي

سيدمجتبي

حسيني

1286

       87        

آقاي

ميثم

حسيني

1289

       88        

آقاي

سيدمحمدتقي

حسيني

1287

       89        

آقاي

سيدمحمدصادق

حسيني پارسا

1291

       90        

آقاي

علي رضا

حشمت پور

1292

       91        

آقاي

محمد

حضرتي

1295

       92        

آقاي

ايوب

حضرتي

1294

       93        

آقاي

مجتبي

حمزه رستگار

1296

       94        

آقاي

علي

حميدي

1297

       95        

آقاي

رضا

حميديه

1298

       96        

آقاي

محمدكريم

حنيفي

1299

       97        

خانم

زهرا

حيدري

1411

       98        

آقاي

محمدرضا

حيدري

1414

       99        

آقاي

مهدي

حيدري

1415

     100      

آقاي

مجيد

حيدري

1412

     101      

آقاي

سيدحسين

خاكي

1416

     102      

آقاي

ميلاد

خالقي منزه

1417

     103      

آقاي

جمال

خان محمدي

1419

     104      

آقاي

هادي

خانجاني

1418

     105      

آقاي

اميد

خاني

1421

     106      

خانم

نگار

خدابنده لو

1426

     107      

آقاي

مرتضي

خدابنده لو

1425

     108      

آقاي

آرش

خدابنده لو

1424

     109      

آقاي

اميرحسين

خداكرمي

1427

     110      

آقاي

محمد

خدائي

1428

     111      

آقاي

فرزاد

خزائي

1429

     112      

آقاي

سعيد

خلج زمان آبادي

1441

     113      

آقاي

حسين

خورشيدكوكبيان

1442

     114      

آقاي

امين

خوشبخت

1445

     115      

آقاي

محمد

درخشاني درخش

1446

     116      

آقاي

سيدحسين

ديباج

1449

     117      

آقاي

سيدعلي

ذوالفقاري

1451

     118      

خانم

نسرين

رادعباسي

1452

     119      

آقاي

احمد

رباني

1454

     120      

آقاي

هادي

ربيعي افروز

1455

     121      

آقاي

محمد

رحماني

1456

     122      

آقاي

محمدحسين

رحيمي

1457

     123      

خانم

آسيه

رحيمي جاويد

1459

     124      

آقاي

علي

رحيمي فر

1461

     125      

آقاي

فرشاد

رحيمي منظم

1462

     126      

آقاي

حسين

رستگار

1464

     127      

آقاي

سيدمصطفي

رسولي

1465

     128      

آقاي

محمد

رسولي عنبر

1466

     129      

آقاي

علي

رضائي

1468

     130      

آقاي

حميد

رضائي

1467

     131      

آقاي

عليرضا

رضائي

1469

     132      

آقاي

سيدعلي

رضوي اكمل

1471

     133      

آقاي

اصغر

رنجبران

1474

     134      

آقاي

محمدمهدي

روحي

1475

     135      

آقاي

ياسر

زارعي

1482

     136      

آقاي

حسن

زارعي

1477

     137      

آقاي

سيدمصطفي

زارعي

1478

     138      

آقاي

حاتم

زارعي

1476

     139      

آقاي

مرتضي

زارعي

1479

     140      

خانم

نعيمه

زارعي

1481

     141      

آقاي

داود

زنگنه

1484

     142      

آقاي

مهراب

زهدي جميل

1485

     143      

آقاي

مهدي

زهره وند

1486

     144      

آقاي

محسن

زهري

1487

     145      

خانم

هنگامه

زينعلي

1488

     146      

آقاي

ستار

سبزيان

1489

     147      

آقاي

حميد

سپاهي قوام

1491

     148      

آقاي

عليرضا

ستاري

1492

     149      

آقاي

علي اصغر

سحاب فيض

1494

     150      

آقاي

احسان

سرائي

1495

     151      

آقاي

حافظ

سرمدي

1496

     152      

خانم

سيده بهناز

سرمدي راد

1497

     153      

آقاي

نويد

سلطاني

1511

     154      

آقاي

حجت الله

سلطاني

1499

     155      

آقاي

مهدي

سلگي

1512

     156      

خانم

رضوان

سلماسي

1514

     157      

آقاي

علي

سليمي

1515

     158      

آقاي

واحد

سليمي

1516

     159      

آقاي

مهدي

سمواتي مخصوص

1517

     160      

آقاي

حسين

شادي

1521

     161      

آقاي

ناصر

شاطرخبازي

1522

     162      

خانم

نفيسه

شاه محمدي

1525

     163      

آقاي

محمدامين

شريفي

1526

     164      

آقاي

سعيد

شريفي رهنمو

1527

     165      

آقاي

جلال

شعبانلو

1528

     166      

آقاي

مهدي

شعباني مقصود

1542

     167      

آقاي

عليرضا

شعرباف

1544

     168      

آقاي

محمد

شمخاني

1548

     169      

خانم

شيما

شمخاني

1547

     170      

آقاي

فرهاد

شمشادي

1549

     171      

خانم

گيتي

شهابي

1551

     172      

آقاي

سعيد

شهابي نيا

1552

     173      

آقاي

سعيد

شيريان

1554

     174      

آقاي

سيدهادي

صادقي

1557

     175      

آقاي

محسن

صادقيان

1558

     176      

آقاي

ميلاد

صالحي

1559

     177      

آقاي

اميرحسين

صدري

1561

     178      

آقاي

ناصر

صفري افلاكي

1562

     179      

آقاي

محمد

صوفي

1564

     180      

آقاي

سعيد

صيرفي همت

1565

     181      

آقاي

احمد

صيفي

1566

     182      

آقاي

محمد

صيفي كار

1567

     183      

آقاي

سعيد

طاهري

1569

     184      

آقاي

معراج

طاهري

1571

     185      

آقاي

سيدمحمد

طهائي

1572

     186      

آقاي

عرفان

طهماسبي

1574

     187      

آقاي

حميدرضا

عالمي صبور

1575

     188      

آقاي

محمدمهدي

عبادي مسعودفر

1576

     189      

آقاي

مهدي

عبدل

1577

     190      

آقاي

علي

عبدلي پور

1578

     191      

آقاي

علي

عبدي مراد

1579

     192      

آقاي

محمد

عرب زاده

1581

     193      

آقاي

مهدي

عرب زاده

1582

     194      

خانم

الهام

عزتي ذوقي

1584

     195      

آقاي

محمدجواد

عزيزي

1585

     196      

آقاي

ياسر

عزيزي سعيد

1586

     197      

آقاي

رضا

عسكري

1587

     198      

آقاي

سيدعلي

عسگري

1588

     199      

آقاي

محمدامين

عسگري نيا

1591

     200      

آقاي

علي

علي بخشي

1595

     201      

آقاي

سعيد

علي تاجر

1596

     202      

آقاي

مصطفي

غفاري

1598

     203      

آقاي

سعيد

غفاري

1597

     204      

آقاي

اميد

غفاري نيكخو

1611

     205      

آقاي

محمدرضا

غفوري

1612

     206      

آقاي

رامين

غلامي

1614

     207      

آقاي

علي

فتاحي

1617

     208      

آقاي

علي

فتحي

1618

     209      

آقاي

محمد

فرجي

1619

     210      

خانم

سميرا

فروغي پور

1621

     211      

آقاي

مهدي

فضلي

1622

     212      

آقاي

محمد

فعله گري

1626

     213      

آقاي

مرتضي

فلاحيان

1627

     214      

آقاي

علي اكبر

فيروزآبادي

1628

     215      

آقاي

پيام

فيض

1629

     216      

آقاي

مهرداد

فيضي

1641

     217      

آقاي

حسين

قادري

1642

     218      

خانم

راضيه

قادري

1644

     219      

آقاي

ميلاد

قاسمي

1646

     220      

آقاي

حسين

قاسمي

1645

     221      

خانم

فاطمه

قجري

1648

     222      

خانم

صبا

قدمگاهي

1649

     223      

آقاي

عليرضا

قرباني

1651

     224      

خانم

فاطمه

قرباني صابر

1652

     225      

آقاي

بهنام

قره باغي

1654

     226      

آقاي

ناصر

قره باغي

1656

     227      

آقاي

جهانبخش

قمري

1657

     228      

آقاي

ابراهيم

قياسوند

1658

     229      

آقاي

اكبر

كاوسي اميد

1661

     230      

آقاي

حبيب اله

كدخدامرادي

1662

     231      

آقاي

مرتضي

كرباسيان

1664

     232      

آقاي

رضا

كردوركانه

1665

     233      

آقاي

محسن

كرمي

1668

     234      

آقاي

محمد

كرمي

1669

     235      

آقاي

بهنام

كرمي

1667

     236      

خانم

سارا

كريمي پژو

1675

     237      

آقاي

مهدي

كريميان افرا

1674

     238      

آقاي

محمد

كلهري

1676

     239      

آقاي

شهروز

كهيائي

1677

     240      

آقاي

محمود

كياني

1678

     241      

آقاي

مجيد

گلزاري موقر

1684

     242      

آقاي

حميد

گلي پور

1685

     243      

آقاي

وحيد

گودرزي

1686

     244      

آقاي

هادي

لايقي

1687

     245      

آقاي

فرزاد

لباسي

1688

     246      

خانم

امينه

لطيفي

1691

     247      

آقاي

مهران

متوسلي

1694

     248      

آقاي

محمد

محرمي

1696

     249      

آقاي

سيدجواد

محمدي تبار

1699

     250      

آقاي

مصطفي

محمدي فاخر

1711

     251      

خانم

انسيه

مختاري نژاد

1714

     252      

آقاي

محمدرضا

مديني

1716

     253      

خانم

سحر

مرامي

1718

     254      

آقاي

كامران

مرداني

1719

     255      

آقاي

فرشاد

مرمرچي

1721

     256      

آقاي

مراد

مستقيمي

1724

     257      

آقاي

محمود

مسگريان

1725

     258      

آقاي

مجتبي

مصباحي

1726

     259      

آقاي

سيدبصير

مصطفوي

1727

     260      

خانم

معصومه

معراجي فر

1728

     261      

آقاي

عليرضا

ملكي

1742

     262      

خانم

سميرا

موحدي راد

1744

     263      

آقاي

سيدحسين

موسوي

1746

     264      

آقاي

سيدحسن

موسوي

1745

     265      

آقاي

سيدمجتبي

موسوي

1747

     266      

آقاي

سيدمجيد

موسوي

1748

     267      

آقاي

سيدرضا

موسوي انصار

1749

     268      

آقاي

سيدمحمد

موسوي سرشت

1751

     269      

آقاي

صياد

مولائي

1752

     270      

خانم

مژگان

مولائي

1754

     271      

آقاي

حسن

مومني

1756

     272      

آقاي

سيدمسعود

ميرزائي

1759

     273      

آقاي

رضا

ميرزائي

1758

     274      

آقاي

عليرضا

ميرزائي

1761

     275      

آقاي

رضا

ميرزائي

1757

     276      

آقاي

عليرضا

ميرزائي پسنديده

1762

     277      

آقاي

مسعود

نادي

1764

     278      

آقاي

محسن

نائيني

1765

     279      

آقاي

سيدمسعود

نبوي

1766

     280      

آقاي

سعيد

نجاتيان

1767

     281      

آقاي

امير

نديمان

1768

     282      

آقاي

ابراهيم

نصيرالاسلامي

1769

     283      

خانم

شكوه

نظري

1774

     284      

آقاي

علي

نظري

1775

     285      

آقاي

علي اكبر

نظري

1776

     286      

آقاي

سعيد

نظري

1772

     287      

آقاي

حسين

نظري دبير

1778

     288      

آقاي

ياسر

نعمتي

1781

     289      

آقاي

حسين

نعمتي

1779

     290      

آقاي

اميرحسين

نقي پور

1782

     291      

خانم

نرگس

نوراله زاده

1784

     292      

خانم

پروين

نورمحمدي شايسته

1785

     293      

آقاي

مصطفي

نوروزي

1788

     294      

آقاي

مسعود

نوروزي

1787

     295      

خانم

فريده

نوروزي شهري

1789

     296      

آقاي

حسين

نوروزي نژاد

1791

     297      

آقاي

عبدالحسين

نوري

1794

     298      

آقاي

امير

نوري

1792

     299      

آقاي

داريوش

نوشاد

1795

     300      

آقاي

محمدصادق

نيكوخوي

1796

     301      

آقاي

ابوالفضل

نيكوفر

1797

     302      

آقاي

محمدجواد

وثاق

1814

     303      

آقاي

ميلاد

ورمزيار

1816

     304      

آقاي

مصطفي

ورمزيار

1815

     305      

آقاي

امير

وزيني

1817

     306      

آقاي

حسين

ويسي

1819

     307      

خانم

مريم

همائي شفيق

1798

     308      

آقاي

جواد

همداني

1799

     309      

آقاي

مهدي

هوشيار

1811

     310      

آقاي

احمد

هيبتي

1812

     311      

آقاي

بنيامين

ياري

1821

     312      

آقاي

سعيد

يداللهي فر

1822

     313      

خانم

الهام

يوسفلوئي

1824

     314      

آقاي

اميررضا

يوسفيان

1825

  • اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرمریانج :

ردیف

جنسیت

نام

نام خانوادگی

کد نامزد

          1           

خانم

معصومه

افروزي

16

          2           

آقاي

علي

اميرپور

17

          3           

آقاي

اكبر

تجري

19

          4           

آقاي

حامد

تجري

21

          5           

آقاي

ابراهيم

تراويده

24

          6           

آقاي

صابر

رشيدي

27

          7           

آقاي

ميثم

شعباني مقصود

28

          8           

آقاي

مرتضي

صالحي

29

          9           

آقاي

ميثم

عابدي گلشاد

41

       10        

آقاي

وحيد

عنايتي ضمير

45

       11        

آقاي

رضا

عنايتي ضمير

42

       12        

خانم

سميرا

قادري

46

       13        

خانم

فرشته

قدرتي نصرآبادي

47

       14        

آقاي

محمود

مسيبي

48

       15        

آقاي

ميثم

مظاهري

52

       16        

آقاي

مرتضي

مظاهري

51

       17        

آقاي

باقر

مظاهري

49

       18        

آقاي

محمد

معيني اطهر

54

       19        

خانم

مقدس

يوسفي

56

  • اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرجورقان :

ردیف

جنسیت

نام

نام خانوادگی

کد نامزد

          1           

آقاي

نصراله

احمدي

17

          2           

آقاي

داود

احمدي

15

          3           

خانم

مهديه

افشاري

18

          4           

آقاي

جمشيد

الياسي

19

          5           

آقاي

غلامرضا

الياسي

21

          6           

خانم

رويا

انصاري

24

          7           

آقاي

علي

انصاري

25

          8           

آقاي

مهدي

حجازي فخر

27

          9           

آقاي

امير

حسينعلي بيگي

28

       10        

آقاي

محمد

حسينعلي بيگي

29

       11        

آقاي

سيدعباس

حسيني

41

       12        

آقاي

حسين

خاني

42

       13        

آقاي

فرهاد

ديني

45

       14        

آقاي

حامد

شكري

47

       15        

آقاي

هادي

شكري

48

       16        

آقاي

جمشيد

شكري كامروا

49

       17        

آقاي

حسن

محمدي

52

  • اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قهاوند :

ردیف

جنسیت

نام

نام خانوادگی

کد نامزد

          1           

آقاي

محمدرضا

احمدي

15

          2           

آقاي

امين

عزيزي

19

          3           

آقاي

حسين

علي جاني

21

          4           

آقاي

مجيد

علي جاني

24

          5           

آقاي

وحيد

محسن لو

27

          6           

آقاي

محمد

محسن لو

26

          7           

آقاي

مصطفي

ياسين

28

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  data(@)ostan-hm.ir
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی