مهمانان حاضر در سایت: 8
امروز: 1352
هفته جاری: 1352
ماه جاری: 43017
تاکنون: 17182912
مشکل در خواندن RSS
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
 
*گرامی داشت پدافند غیرعامل پنجم تا دوازدهم آبان 1399 * « مقاومت فعال ، تاب آوری حیرت انگیز ، ایران قوی » **** حضرت امام خامنه ای « مدظله العالی » : اصرار دارم که مسئولین همه بخشهای مختلف کشور چه بخشهای نظامی و چه بخشهای غیرنظامی همکاری کامل و لازم را با پدافند غیرعامل بکنند .

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »   اساسنامه پدافند غير عامل

 

اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل کشور

 

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

مقدمه:

ماده1ـ نام

سازمان پدافند غيرعامل کشور يک سازمان (نهاد) حاکميتي (لشکري و کشوري) بوده که به منظور افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري،

 

تسهيل مديريت بحران، ارتقاي پايداري ملي در برابر انواع تهديد و اقدامات خصمانه دشمن که در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود در چارچوب و در جهت تحقق منويات و سياست‌هاي ابلاغي و به فرمان مقام معظم رهبري تشکيل مي‌گردد.

ماده2ـ تعاريف و اصطلاحات

1ـ سازمان ـ سازمان پدافند غيرعامل کشور که اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود.

2ـ ستاد کل ـ ستاد کل نيروهاي مسلح کشور که اختصاراً ستاد کل ناميده مي‌شود.

3ـ دستگاه اجرايي ـ کليه دستگاههاي اجرائي کشور موضوع قانون مديريت خدمات کشوري در سطوح ملي تابعه ملي و استاني که اختصاراً دستگاه اجرائي ناميده مي‌شود.

4ـ کميته دائمي ـ کميته دائمي پدافند غيرعامل کشور که اختصاراً کميته دائمي ناميده مي‌شود.

5 ـ پدافند غيرعامل ـ به مجموعه اقداماتي که بدون بکارگيري سلاح و تجهيزات نظامي بکار گرفته شود و در نتيجه باعث کاهش آسيب‌پذيري، افزايش پايداري ملي، تسهيل مديريت بحران، تداوم کارکرد فعاليت‌هاي ضروري و توليد بازدارندگي دفاعي در برابر تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

ماده3ـ شخصيت حقوقي

« سازمان» نهادي حاکميتي (لشکري و کشوري) است که داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري همطراز با وزراء و به لحاظ ساختاري (به مثابه يک نيرو) بوده، در تابعيت ستاد کل نيروهاي مسلح و در جهت تحقق تدابير و منويات و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و در چارچوب مقررات اين اساسنامه، قوانين نيروهاي مسلح و ساير قوانين و مقررات مربوطه کشور اداره مي‌گردد.

ماده4ـ مرکز و محل استقرار

محل استقرار اصلي سازمان در تهران و شعب استاني آن در مراکز استانها مي‌باشد و براي انجام مأموريت‌هاي خود نسبت به تشکيل ساختارها و واحدهاي سازماني مشابه و همطراز مورد نياز در استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اقدام مي‌نمايد.

ماده5 ـ مدت فعاليت

مدت فعاليت سازمان از زمان تأسيس نامحدود بوده و انحلال و يا توقف مأموريت آن منوط به تصويب مقام معظم رهبري مي‌باشد.

ماده6 ـ مأموريت

سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هدايت، سازماندهي، نظارت و راهبري موضوع پدافند غيرعامل و دفاع غيرنظامي در چارچوب و در جهت تحقق سياست‌هاي ابلاغي و فرامين حضرت امام خامنه‌اي و قوانين موضوعه کشور از طريق فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي و تخصصي، آمادگي و ارتقاء مقاومت ملي، پايش تهديدات، طبقه‌بندي و سطح‌بندي مراکز و حوزه‌ها، کاهش آسيب‌پذيري‌ها، نهادينه‌سازي اصول، الزامات و ملاحظات فني مهندسي پدافند غيرعامل در ذات طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي، استاني موضوعي کشور، تسهيل مديريت بحران و تداوم کارکردهاي ضروري کشور، صيانت و کمک به اداره مردم در راستاي مصون‌سازي کشور در برابر انواع تهديدات دشمن.

ماده7ـ ارکان سازمان عبارتند از:

الف: کميته دائمي (شوراي عالي)

ب: رئيس سازمان

ج: کميته پدافند غيرعامل دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌هاي کشور

ماده8 ـ کميته دائمي

کميته دائمي متشکل از رئيس ستاد کل به عنوان رئيس، رئيس سازمان پدافند غيرعامل به عنوان دبير و حضور وزراي کشور، دفاع، و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و يکي از معاونين ستاد کل نيروهاي مسلح تشکيل مي‌شود و مصوبات آن با ابلاغ دبير کميته دائمي در کليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده9ـ وظايف و اختيارات کميته دائمي عبارت است از:

1. تصويب سياست‌ها و راهبردهاي عمده پدافند غيرعامل کشور

2.تصويب برنامه‌هاي کلان (? ساله) پدافند غيرعامل کشور

3. تصويب سطح‌بندي و اولويت بندي مراکز تحت پوشش براساس پيشنهاد سازمان

4. تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي لازم در جهت هماهنگي‌هاي بين دستگاهي در خصوص پدافند غيرعامل

تبصره1ـ مصوبات کميته دائمي پدافند غيرعامل کشور با ابلاغ دبير کميته دائمي براي کليه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تبصره2ـ آئين‌نامه اجرايي داخلي کميته دائمي توسط دبير کميته دائمي تهيه و به تصويب رئيس کميته دائمي مي‌رسد.

ماده10ـ وظايف سازمان

الف: وظايف ستادي

1. تبيين و برآورد تهديدات دشمن در حوزه‌هاي مختلف

2. راهبري و هدايت و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل

3. ارزيابي فني پدافندي طرح‌هاي پدافند غيرعامل تهيه شده توسط کميته دستگاه‌هاي اجرايي

4. نظارت بر اجراي پدافند غيرعامل دستگاه‌هاي اجرايي

5. تصويب ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌هاي (عمومي و تخصصي) موضوع پدافند غيرعامل

6. تعيين مصاديق تأسيسات زيربنايي، ساختمان‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي کشور

7. تصويب طرح‌هاي پدافند غيرعامل دستگاهها و تأييد اعتبار مورد نياز آن‌ها

8. بررسي و تأييد نتايج ارزيابي‌ها از اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل

9. ايجاد هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه پدافند غيرعامل

10. نهادينه‌سازي اصول و الزامات و ملاحظات فني و مهندسي پدافند غيرعامل در ذات طرح‌هاي توسعه‌اي کالبدي کشور اعم از ملي، موضوعي، استاني، شهري و آمايشي کشور

11. تعامل سازنده با نهادهاي قانون‌گذار و تنظيم کننده برنامه‌هاي موضوعي و پنج ساله کشور در جهت نهادينه‌سازي پدافند غيرعامل در آنها

12. تهيه و تدوين و ابلاغ نظامات فني و اجرائي طرح‌هاي پدافند غيرعامل کشور

ب: وظايف عملياتي

1. سازماندهي، طرح‌ريزي، هدايت و راهبري عمليات پدافندي مقابله با تهديدات نوين دشمن

2. هدايت و راهبري مقابله با تهديدات نوين (سايبري، زيستي، پرتوي، شيميايي، اقتصادي) با تشـکيل و سازماندهي قرارگاه‌هاي پدافند غيرعامل در موضوعات مرتبط با تهديد.

3. هدايت، راهبري، مديريت و کنترل سامانه‌هاي مرتبط با پدافند غيرعامل کشور در برابر تهديدات نوين.

4. ارتقاء آمادگي دستگاه‌هاي اجرايي براي تداوم چرخه توليد و خدمات در مقابله با انواع تهديدات

5. بکارگيري ظرفيت‌ها و منابع کشور در حوزه‌هاي مختلف براي انجام تمهيدات لازم پدافند غيرعامل

6. فرهنگ‌سازي و آماده‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌هاي کشور براي کمک و اداره و هدايت مردم در شرايط بحراني.

ماده11ـ وظايف کميته پدافند غيرعامل دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها

1ـ مسئوليت پدافند غيرعامل در دستگاه‌هاي اجرائي بعهده رئيس دستگاه اجرائي مي‌باشد.

2ـ مسئوليت پدافند غيرعامل در استان‌ها بعهده استانداران مي‌باشد.

3ـ رئيس دستگاه و استانداران مي‌تواند يکي از معاونين خود را با اختيارات کافي بعنوان رئيس کميته پدافند غيرعامل دستگاه منصوب و به سازمان معرفي نمايد.

4ـ بررسي و پيشنهاد سطح‌بندي و اولويت بندي مراکز و تأسيسات موجود و توسعه‌اي دستگاه اجرايي

5 ـ برنامه‌ريزي عملياتي، راهبري و اجراي طرحها و پروژه‌هاي پدافند غيرعامل در چارچوب نظام فني و اجرايي پدافند غيرعامل کشور

6 ـ تهيه اسناد راهبردي، برنامه‌ها، موافقت‌نامه طرحها، تأمين منابع مالي طرحهاي پدافند غيرعامل دستگاه اجرايي

7ـ ايجاد ساختار مناسب جهت انجام مأموريتهاي پدافند غيرعامل در هماهنگي با سازمان

8 ـ کنترل و نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي پدافند غيرعامل در دستگاه اجرايي

9ـ تهيه و تدوين استانداردها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي دستگاه و نهادينه‌سازي آنها در ذات طرحهاي توسعه و کالبدي

10ـ آماده‌سازي دستگاه اجرايي و استان جهت اداره امور مردم و تأمين نيازهاي ضروري در شرايط بحران

11ـ انجام آموزش‌ها و پژوهشهاي تخصصي در زمينه موضوعات پدافند غيرعامل مرتبط با دستگاه اجرايي

12ـ ارائه گزارش اقدامات، وقايع و حوادث ناشي از بحرانهاي طبيعي و غيرطبيعي و تهديدات متوجه دستگاه اجرايي به سازمان

ماده12ـ حوزه فعاليت سازمان

دستگاه‌هاي اجرايي، بخش خصوصي، نهادهاي عمومي غيردولتي و مردم نهاد، سازمان‌هاي کشوري و لشکري،

تبصره ـ در چارچوب ديپلماسي دفاعي کشور خدمات پدافند غيرعامل با تصويب کميته دائمي قابل تسري به ساير کشورها خواهد بود.

ماده13ـ رئيس سازمان

رئيس سازمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي و نماينده قانوني سازمان بنا به پيشنهاد رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح و با توشيح و با حکم مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا منصوب مي‌گردد.

ماده14ـ وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از:

1. اداره، راهبري، هدايت و اجراي مأموريت‌هاي سازمان

2. اجراي رهنمودها و تدابير ابلاغي ستاد کل نيروهاي مسلح و مقام معظم فرماندهي کل قوا.

3. تصويب برنامه و بودجه سازمان و ابلاغ آن جهت اجراء.

4. عضويت و شرکت در جلسات هيأت دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي

5 . عضويت در شوراهاي عالي کشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيک، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي

6 . تصويب و ابلاغ برنامه‌هاي سالانه سازمان و دستگاههاي اجرائي در چارچوب برنامه پنج ساله مصوب

7. تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم و مرتبط با پدافند غيرعامل و ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي جهت اجراء.

8 . تهيه تشکيلات و شرح وظايف تفصيلي سازمان و قرارگاه‌ها و مراکز وابسته.

9. اجراي ضوابط، مقررات مصوب کميته دائمي و صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم.

10. اجراي سياست‌ها و خط‌مشي‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب و ابلاغي کميته دائمي پدافند غيرعامل.

11. تهيه گزارش عملکرد موردي و ساليانه از اقدامات انجام شده در سازمان و دستگاه‌هاي اجرايي کشور و ارائه به کميته دائمي.

12. اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات حاکم بر کشور.

13. ارائه پيشنهاد نصب و عزل معاونين، فرماندهان قرارگاه‌هاي تابعه و مراکز وابسته.

14. امضاي کليه مکاتبات، اسناد تعهدآور، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آيين‌نامه‌هاي مصوب.

16. افتتاح حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و نيز نگهداري حساب‌ها و حفظ و حراست از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول سازمان.

17. طرح و اقامه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي عليه سازمان در مراجع قضايي، اداري و ... با اختيار تعيين وکيل يا نماينده حقوقي و حق تفويض اختيار لازم به آنان در راستاي حفظ از منابع سازمان.

تبصره1ـ رئيس سازمان مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان يا مديران سازمان تفويض کند.

ماده15ـ انتصابات

انتصاب جانشين و معاونين سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح صورت مي‌گيرد.

ماده16ـ ساختار سازماني

ساختار سازماني مورد نياز سازمان حداکثر تا سه ماه از تصويب اين اساسنامه، توسط سازمان تهيه و به تأئيد رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان تهيه و به تأئيد رئيس کميته دائمي مي‌رسد.

ماده17ـ منابع انساني

نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس روش جاري ستاد کل نيروهاي مسلح از منابع انساني نيروهاي مسلح، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي زير مجموعه دولت و بخش خصوصي تأمين گردد.

ماده19ـ بودجه طرحهاي پدافند غيرعامل

19ـ1. بودجه پدافند غيرعامل طرحهاي جديد اعم از (طرحهاي جديدالاحداث، طرحهاي توسعه، طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) مشمول قوانين و مقررات برنامه‌اي و بودجه‌اي کشور، براساس ساز و کارهاي پيش‌بيني شده در آن قوانين از جمله بند (الف) ماده ??? قانون برنامه پنجم توسعه تأمين اعتبار مي‌شود. دولت و دستگاههاي اجرايي ملزم به تأمين اعتبار مورد نياز پدافند غيرعامل طرحهاي مذکور در چارچوب مقررات و دستورالعملهاي مربوط مي‌باشند.

19ـ2. بودجه پدافند غيرعامل مراکز و تأسيسات ثقل و حائز اهميت در دست بهره‌برداري کشور براساس مطالعات و برآوردهاي انجام شده از سوي دستگاههاي اجرايي مربوطه پيش‌بيني و در قالب طرحهاي رديف‌دار پدافند غيرعامل دستگاه در قانون بودجه لحاظ و تأمين اعتبار مي‌شود.

19ـ3. دستگاه‌هاي اجرايي و شرکتهاي دولتي تابعه مجازند بخشي از درآمدهاي اختصاصي دستگاه از جمله: مازاد درآمدهاي تکليفي، درآمدهاي داخلي، اعتبار فاقد رديف و غيره خود را براساس مصوبه و مجوز کميته دائمي پدافند غيرعامل کشور و نظارت سازمان پدافند غيرعامل کشور در طرح‌هاي پدافند غيرعامل مصوب هزينه نمايند.

19ـ4. شرکتهاي خصوصي و شبه دولتي ملزم به تأمين اعتبار مورد نياز جهت رعايت پدافند غيرعامل در زيرساختهاي حائز اهميت واگذار شده در قالب اصل ?? قانون اساسي و ضوابط ايجاد آن زيرساخت‌ها در قالب بخش خصوصي از منابع داخلي شرکت مي‌باشند.

ماده20ـ بودجه جاري سازمان و دستگاههاي تابعه آن

20ـ1. بودجه جاري سالانه سازمان در رديف اعتبارات ستاد کل نيروهاي مسلح برآورد و تأمين اعتبار مي‌گردد.

20ـ2. بودجه جاري سالانه قرارگاه‌هاي عملياتي و ساختارهاي اجرايي پدافند غيرعامل در دستگاههاي اجرايي توسط سازمان برآورد و جهت درج در لايحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ارسال مي‌شود.

20ـ3. بودجه مورد نياز طرحهاي ويژه و داراي طبقه‌بندي سازمان پدافند غيرعامل کشور توسط سازمان برآورد و در قالب طرح‌هاي رديف‌دار ويژه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارسال مي‌شود.

ماده21ـ دارايي‌هاي سازمان اعم از تأسيساتي و تجهيزاتي توسط ستاد کل نيروهاي مسلح و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه تأمين مي‌گردد.

ماده22ـ مرجع پيشنهاد اصلاح، تغيير و تفسير اين اساسنامه، ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌باشد که به تصويب مقام معظم رهبري مي‌رسد.

 

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 1736
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.